Kilka dni temu uczestniczyłam w dyskusji, która wynikła pośród przyszłych mam. Dotyczyła ona pojęcia, jak się okazuje nie znanego przez wiele młodych mam, jakim jest plan porodu.

Co to jest plan porodu?
Plan porodu jest niczym innym jak dokumentem, w którym kobieta zawiera wszystkie swoje oczekiwania wobec porodu. 

TAAAAAK nasze oczekiwania!

Według obowiązujących przepisów dot. standardów Opieki Okołoporodowej z dn. 20 września 2012 r. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz.U.12.1100) plan porodu każda rodząca kobieta powinna opracować wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną. Z wypełnionym planem porodu personel medyczny, kiedy zostaniesz przyjęta na oddział do porodu, powinie się zapoznać i brać pod uwagę w całej fazie porodowej. Jeżeli z powodów medycznych lub organizacyjnych, twój plan porodu nie może zostać w pełni zrealizowany, powinnaś zostać o tym poinformowana. Musimy też brać pod uwagę to, że personel medyczny może sam nam zaproponować inne możliwości niż wskazałyśmy w planie porodu, które mogą być lepsze niż osobiście chciałyśmy. Należy pamiętać, że na nie spełnione oczekiwania w szpitalu, można złożyć skargę do dyrekcji szpitala, Departamentu Matki i Dziecka w MZ lub do Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Co zawiera plan porodu?
 
Plan porodu (gotowiec) jest zazwyczaj udostępniony na stronie szpitala w którym chciałybyśmy rodzić. Warto go wcześniej ściągnąć i wypełnić razem z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną, jeśli mamy taką możliwość. Wypełnienie planu na spokojnie przed porodem pozwoli nam na mniej papierologii w czasie porodu. Jeśli dany szpital nie ma takiego planu, można posłużyć się innym planem, udostępnionym przez inny szpital.

O to przykładowa zawartość planu porodu:

PLAN PORODU Wzór nr 1

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Lekarz (położna) prowadząca ciążę: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba towarzysząca w trakcie porodu (kim jest?–mąż/partner, przyjaciółka, doula):
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko wcześniej wybranej położnej (lekarza), jeśli ich obecność jest planowana podczas porodu:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Pragnę, aby cały mój poród przebiegał w warunkach maksymalnej intymności z poszanowaniem godności osobistej mojej i mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Chciałabym być informowana, przez cały okres pobytu, o planowanych procedurach, zagrożeniach i stosowanych lekach, dotyczących mnie i dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Jestem świadoma, że poniższy plan porodu jest listą moich osobistych preferencji i może być zrealizowany tylko w sytuacji, kiedy nie ma przeciwwskazań medycznych:
……………………………………………………………………………………………………………………………….

I OKRES PORODU

1. Chciałabym przyjmować doustnie płyny (pić) w trakcie trwania I okresu porodu:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Chcę zachować możliwość bycia aktywną i preferuję wertykalne pozycje w trakcie czynności skurczowej I okresu porodu:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Pragnę korzystać w trakcie fazy rozwierania szyjki macicy z wanny, piłki, drabinek i innych pomocy niemedycznych:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Jestem zainteresowana wykorzystaniem aparatu TENS, w celu złagodzenia dolegliwości związanych z czynnością skurczową:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Dopuszczam możliwość skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego porodu:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Zależy mi na możliwości pełnego uczestnictwa osoby towarzyszącej, za jej zgodą, z możliwością czasowego wyłączenia się z porodu – wyjścia z sali porodowej (np. w trakcie badań, w trakcie II okresu porodu):
……………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Mój stosunek do procedur medycznych np.: przebicia pęcherza płodowego, stosowania oxytocyny w trakcie porodu, podawania dożylnego płynów oraz wykonywania zapisów KTG:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Zupełnie niezgodne z moją wizją I okresu porodu jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………….

II OKRES PORODU

1. Zależy mi na możliwości zachowania pozycji dogodnej dla mnie przez cały czas trwania drugiego okresu porodu:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Chciałabym mieć możliwość urodzenia dziecka w pozycji:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Chciałabym mieć możliwość odbycia porodu w wodzie:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Pragnę uniknąć nacięcia krocza:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Wykonywanie zapisów KTG w drugim okresie porodu jest dla mnie sytuacją:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Pragnę, aby osoba towarzysząca mogła przeciąć pępowinę mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
7. W sytuacjach absolutnie uzasadnionych wyrażam zgodę na ukończenie porodu w sposób
zabiegowy lub operacyjny (próżnociąg położniczy, kleszcze, cięcie cesarskie):
……………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Zupełnie niezgodne z moją wizją II okresu porodu jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………….

III i IV OKRES PORODU

1. Chciałabym pozostać z dzieckiem w sposób nieprzerwany od momentu porodu, przez cały okres pobytu w sali porodowej (2 godziny), z wyłączeniem w tym czasie niekoniecznych czynności medycznych:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Jeśli III okres porodu będzie przebiegał fizjologicznie, chciałabym aby był prowadzony
nie-farmakologicznie (bez podawania oxytocyny):
……………………………………………………………………………………………………………………………….

PO PORODZIE

1. Zgodnie z moimi preferencjami i wiedzą na temat żywienia noworodka chciałabym, aby umożliwiono mi karmienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Chciałabym pozostać po porodzie z dzieckiem w systemie „rooming in”:
……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Pragnę mieć możliwość kontaktowania się z najbliższymi w czasie pobytu w oddziale położniczym:
……………………………………………………………………………………………………………………………….

 
PLAN PORODU Wzór nr 2

Imię i Nazwisko Pacjenta: .…………………………………………………………………………………………
Pesel:………………………………………………………………………………………………………………………
NIP pracodawcy: ……………………………………………………………………………………………………….
Proszę o uzgodnienie ze mną wszystkich procedur medycznych i informowanie mnie o aktualnej sytuacji położniczej
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Chciałabym, by poród przebiegał z zachowaniem intymności, w obecności tylko niezbędnych osób z personelu medycznego
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chcę skorzystać z niefarmakologicznych sposobów uśmierzania bólu (np. masaż, ciepły prysznic)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Dopuszczam możliwość skorzystania ze znieczulenia farmakologicznego, jeśli nie będzie przeciwwskazań medycznych

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgadzam się na stymulację porodu oksytocyną w uzasadnionym medycznie przypadku

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na indukcję (wywoływanie) porodu tylko w wyraźnych wskazaniach medycznych

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przebicie pęcherza płodowego tylko ze wskazań medycznych, po uprzednim poinformowaniu

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chcę mieć możliwość skorzystania z dostępnych akcesoriów, tj. drabinek, prysznica, worków sako, piłek, stołeczka porodowego

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozumiem zasadność założenia mi kaniuli dożylnej (wenflonu)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o wykonanie jednorazowej lewatywy po przyjęciu do Bloku Porodowego

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ze względów higienicznych wyrażam zgodę na usunięcie owłosienia łonowego

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgadzam się na obecność podczas porodu studentki położnictwa/ lekarza stażysty
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Chcę mieć możliwość wyboru pozycji ciała przy rodzeniu dziecka. Proponowana pozycja: ………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na nacięcie krocza po uprzednim poinformowaniu (tylko w uzasadnionym przypadku) ……………………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przecięcie pępowiny przez osobę towarzyszącą
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę, aby po porodzie moje dziecko było ze mną nieprzerwanie, przez cały czas przebywania na sali porodowej
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę o pomoc w przystawieniu dziecka do piersi
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę o zapewnienie komfortu „skóra do skóry” od razu po porodzie
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Rozumiem, że w uzasadnionych przypadkach pierwszy kontakt „skóra do skóry” oraz przystawienie do piersi mogą ulec opóźnieniu
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Moje dodatkowe życzenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
 
Pamiętajcie Drogie przyszłe mamy o swoich prawach i przywilejach!
 
Ja już swój plan porodu wypełniłam – a ty?
  • Plan warto mieć, ale warto też pamiętać, że życie może szybko to wszystko zweryfikować już podczas samego porodu 😉

  • Byłoby dobrze, jakby plany porodów były zawsze i bezwzględnie brane pod uwagę (nie mówię, że realizowane, bo może być różnie, ale chociaż czytane).

  • domyślam się i biorę pod uwagę 🙂

  • Dobry szpital, który szanuje pacjentki, czyta. Gorzej z tymi co już tak szanujące nie są :/

  • Ja własnie stwierdziłam, że nie będe pisać planu, bo pewnie nikt nie przeczyta. A na porodówce pierwszym pytaniem położnej było "czy ma Pani plan porodu?". Wiec jednak warto napisać. Nawet jak nie przeczytają to jednak taki plan pozwoli nam sobie bardziej uzmysłowić czego potrzebujemy i jakiego porodu pragniemy, będzie jak znalazł przy wyborze najlepszego szpitala.

  • nam to poradziła położna w szpitalu w którym planuje rodzić. Ja to powiedziała "to jest nasze prawo, więc z prawa trzeba korzystać". Jeśli sie tego nie ma, to wypisujesz na miejscu. Ale po co to na szybko robić, skoro można na spokojnie w domu? Nic się nie straci, a można tylko zyskać 🙂

  • Moj plan porodu zakładał basen, córka urodziła się w 20 minut, nie zdazyłam nawet wejść do wody!

  • Też miałam plan porodu, ale plan planem a życie życiem…synuś tak się śpieszył, że ani ja ani położna nie byłyśmy na to gotowe:)